Nabízíme Vám pomoc v nouzi.

Snad skoro každému se stalo, že se mu ztratila nějaká důležitá data, která byla uložena na pevném disku, CD, DVD, nebo jiném paměťovém médiu.
Řada firem nabízí obnovu dat z poškozených disků a ostatních médií. Ale ceny za tyto služby jsou zpravidla tak vysoké, že se tato služba stává nepřijatelně drahou. Za záchranu dat z havarovaného disku některé firmy požadují až desítky tisíc korun. A pokud jsem na havarovaném disku přišel třeba "jen" o fotografie z dovolené a pár desítek textových a jiných pracovních souborů, nejsem ochoten zaplatit za obnovu tolik peněz, kolik stála dovolená pro celou rodinu. Závada, která způsobila nedostupnost dat může být naprosto banální, takže stačí pouze použít vhodný software a data jsou zpět. Může však být potřebné použít i speciální hardware. V některých případech je poškozena elektronika disku a stačí ji nahradit jinou, kompatibilní, funkční. V těchto případech je záchrana jednoduchá a není třeba za ni platit desítky tisíc korun úzce specializované firmě. Stačí jen vědět jak na to. A to my víme. Ve více než 90% jsme při záchraně dat úspěšní.

obnovujeme data uložená na médiích:

V případě, že se nám data zachránit nepodaří, máte stále možnost využít služeb drahých, ale lépe vybavených specialistů.

Takže to zkuste s námi!
Naše služba je první pomoc!
Při záchraně dat u nás nedojde k žádným zásahům do zařízení, které by měly za následek zničení či další poškození disku, média, nebo uložených dat.
V případě neúspěchu je zařízení, médium vráceno v původním stavu.

Soukromé osoby mají na služby obnovy dat slevu, nechceme vydělávat za každou cenu!

V případě, ze jste právě zjistili ztrátu dat, neprodleně nám zatelefonujte!

Cokoliv v této chvíli uděláte, může způsobit další poškození, nebo úplnou ztrátu dat.

Data lze obnovit i z naformátovaného či smazaného disku.

Cokoliv však na disk zapíšete, nenávratně poškodí dříve zapsaná data.

V případě havárie počítač nevypínejte a okamžitě volejte na číslo hotline - 606 725 011 .

(Hotline je k dispozici pro případ ztráty dat celých 24 hodin, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.)