S E R V I S N Í   S T Ř E D I S K O

Naše firma také provádí a zajišťuje záruční a pozáruční servis výpočetní a kancelářské techniky.

Pokud budete mít nějaký technický problém či dotaz v pracovní dobu obracejte se prosím telefonicky na níže uvedená telefonní čísla + po úvodní hlášce zadejte tónovou volbou příslušnou klapku volaného pracovníka

724 055 776

Pro informace o stavu vyřízení Vaší opravy volejte klapku  23.


Informace k průběhu a trvání oprav:

U počítačů se snažíme, aby byly ještě téhož dne opraveny a zákazník si zakázku mohl co nejdříve vyzvednout. Pokud se jedná o menší opravy či přestavby, jako je montáž zvukové karty,CD-ROMu či výměna základové desky, pak tyto úkony provádíme, dle možností na počkání.

U pozáručních oprav monitorů se doba opravy pohybuje okolo 7-14 dnů.
Záruční opravy monitorů neprovádíme! Při reklamaci u nás zakoupeného monitoru postupujte podle záručního listu k monitoru přiloženému. Pokud nemůžete záruční list k monitoru nalézt, kontaktujte nás, pokusíme se Vám pomoci a zajistit náhradní záruční list. Záruční opravy monitorů jsou prováděny zpravidla jako "bezstarostný servis", kdy je porouchaný monitor odvezen přímo od zákazníka přepravní či sběrnou službou. Po provedení opravy (zpravidla 7-10 dní) je opět předán zákazníkovi v místě bydliště, v kanceláři či jinde. 

Opravy tiskáren se provádí přímo u nás, nebo jsou prováděny autorizovanými servisy v ČR. Běžně se doba vyřízení opravy pohybuje od 2-7dnů od předání tiskárny do opravy. Pokud se jedná pouze o vyčištění či seřízení tiskárny provádíme uvedené činnosti na počkání či do 24 hodin.

Pozáruční opravy ostatního zboží provádíme zpravidla od 3 do14 dnů od převzetí do opravy.

Záruční opravy zboží odesílaného na reklamaci mimo naši firmu zpravidla trvají do 30 dní.
Ve vynímečných případech, zejména tehdy, je-li oprava prováděna v zahraničí, může reklamace trvat déle.

Zařízení odevzdáváme do záruční opravy buď autorizovanému servisnímu středisku pro danou značku, nebo velkoobchodu výpočetní technikou, kde jsme pro Vás zboží zakoupili.

!!! Na dobu než se Vaše zboží vrátí z opravy můžeme zapůjčit náhradní zařízení !!!

Pro zákazníky, kteří si počítač s monitorem zakoupili u naší firmy je zapůjčení náhradního monitoru či tiskárny bezplatn